Kontakt:  503 003 469

location

Krosino

ul Wielanowo 2

Polityka prywatności strony KingwayPolska.pl

 
Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę KingwayPolska.pl. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że w Serwisie, którego właścicielem jest Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz., zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.
 
Definicje
 
Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz z siedzibą w Wielanowo 2, 78-452 Krosino wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 673 152 16 79, REGON: 331058300 dalej zwanym OFERENTEMADMINISTRATOREM DANYCH
 
DANE OSOBOWE – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 
KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje kontaktu w celu otrzymania informacji o naszych produktach.
 
KONSUMENT, osoba fizyczna lub firma dokonującą z OFERENTEM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 
PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana na naszej stronie internetowej zwanym dalej w skrócie SERWIS.
 
NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez OFERENTEM, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
 

 

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 
1. Korzystanie z Serwisu KingwayPolska.pl
Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Profilu w Serwisie), Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych.
 
Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
- analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość Serwisu i dostosowywać łatwość jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
- wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
- marketingowych Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu.
 
2. Formularze kontaktowe
Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:
- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi ;
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.
 
 

B. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu (link widoczny w serwisie), w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz polegający na promowaniu własnej marki.

 

C. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz oraz organów administracji państwowej.
1. Dostawcy usług dla Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz
W związku z realizacją ewentualnego zlecenia Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za realizację zamówienia począwszy od spedytora wysyłek i biuro rachunkowe takim jak:
- operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej - poczta w Krosinie)
- spedytorzy niezbędni do dostaw naszego towaru (DPD Polska SP. z o. o. Warszawa i CAT LC Polska Sp. z o. o. Duchnice z którymi mamy umowę)
- podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych (serwer i baza danych na Home.pl SA Szczecin w tym przypadku niejawnie)
- dostawca świadczący usługę obsługi rachunkowej dla Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz, to Biuro Rachunkowe K. Kuciapska ze Szczecinka

 

Nie ujawniamy żadnych danych osobowych innym podmiotom lub osobom nie związanych z realizacją zamówień i usług. Wszystkie kontakty adresowe i teleadresowe są zamieszczane na dokumentach sprzedaży (faktura VAT), które sporządza właściciel firmy Krzysztof Tomaszewicz. Kopie elektroniczne danych są zachowane wyłącznie w komputerze firmowym w programach obsługi (dokumentów sprzedaży i Outlook) niezbędne dla kontroli skarbowych. 
 
2. Organy administracji państwowej
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

D. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 
1. Przysługują Ci następujące prawa:
- dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, (w przypadku jakbyśmy prowadzili kolejny sklep online)
- prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres biuro@kingwaypolska.pl
W przypadku danych, które podałeś dobrowolnie, uzupełniając swój Profil, możesz je w każdej chwili usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują. W przypadku pozostałych kategorii danych wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres biuro@kingwaypolska.pl
 
2. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

E. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, dopuki nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych.
Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres roku rozliczeniowego w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

 

F. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszeiwcz.
 
Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe, gdyż również muszą dostosować się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

G. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz z siedzibą w Wielanowo 2, 78-452 Krosino wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 673 152 16 79, REGON: 331058300
Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: biuro@kingwaypolska.pl

 

H. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.

 

I. PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.
 
Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.).
 
Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza wideo) na czas trwania sesji;
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.
 
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
- blokowania lub usuwania cookies.
Gdzie szukać pomocy?
 
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Opera
- inna przeglądarka, której używasz
 
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 

Informacje dodatkowe dla Ciebie

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu swojej przeglądarki internetowej.

l


Pobierz najnowszy katalog.
Katalog produktów Kingway Polska

 

KONTAKT

Talisman ZPUH Krzysztof Tomaszewicz

78-452 Krosino,

ul. Wielanowo 2,

 

+48 503 003 469

e-mail: biuro@kingwaypolska.pl

 

Realizacja dostawy:

 

Dostawa darmowa do klienta na terenie kraju gratis do 7 dni roboczych! Jest możliwość dostawy do 2 dni roboczych pod zamówienie - na koszt klienta: Express w kwocie 4 zł za km netto.

 

W przypadku dostawy za granicę koszt transportu i wszelkie opłaty z nim związane ponosi kupujący płatność przed realizacją.